Jaarrekening 2019

JAARREKENING

Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

 

bedragen x € 1

De heer H.S. den Bieman

Mevrouw A. Barink

De heer W. van Zanen

Functiegegevens 

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31-3

01/04 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deelfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstverband?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

28.448,07

93.114,81

85.609,14

Beloning betaalbaar op termijn

4.908,54

14.041,26

14.534,04

Subtotaal

33.356,61

107.156,07

100.143,18

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

47.600,00

146.400,00

194.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 

33.356,61

107.156,07

100.143,18

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

N.v.t.

01/01 - 31/12

Deelfactor 2018 in fte

1,0

1,0

Dienstverband?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

113.531,90

84.091,31

Beloning betaalbaar op termijn

17.884,56

13.598,28

Subtotaal

131.416,46

97.689,59

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000,00

189.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 

131.416,46

97.689,59

ga terug