Jaarrekening 2019

De gemeente Houten presenteert u de digitale jaarstukken over 2019. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2019. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten. Het jaarverslag 2019 is tevens via een pdf te downloaden.