Jaarrekening 2019

Bestuurlijke beschouwingen

Programmaverantwoording

In deze verantwoording worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst van het afgelopen jaar. Dit gebeurt per programma. Steeds meer maatschappelijke vraagstukken vragen echter om een integrale aanpak waarbij inbreng vanuit de samenleving essentieel is. Gemeente, inwoners en organisaties weten elkaar daarbij steeds beter te vinden. Ook zien we steeds meer samenwerking op regionaal niveau ontstaan vanuit een bovenlokale context en behoefte. Regelmatig wordt in de verschillende programma's stilgestaan bij wat dit alles de afgelopen periode heeft betekend voor beleid en uitvoering.

Programma's

ga terug