Jaarrekening 2019

Bestuurlijke beschouwingen

Bestuurlijke beschouwingen 2019

Deze beschouwing gaat in op het resultaat van de jaarrekening 2019, de afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen en de belangrijkste ontwikkelingen op programmaniveau (wat hebben we gedaan?). We geven eerst de integrale analyse weer, vervolgens de ontwikkelingen per programma en tenslotte de paragrafen.

Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op