Jaarrekening 2019

JAARREKENING

Incidentele Baten en lasten

Uitgangspunten:

  • In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 5.000,--)
  • Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
  • Posten die, conform raadsbesluit, rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de algemene middelen reserves zijn meegenomen

ga terug