Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Duurzame leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en aantrekkelijk is en uitnodigt tot ontmoeting en beweging. Het uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte is het door de raad vastgestelde Beeldkwaliteitskader.

Doelstellingen