Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Veilige leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de veiligheid van mens en dier.

Doelstellingen