Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 2: Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio

Doelstelling 2

Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio.

Effectindicatoren
Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen.

Betrokkenheid verbonden partijen
Recreatieschap De Stichtse Groenlanden beoogt recreatieterrein 't Waal (langs de Lek) verder te ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • Utrecht Marketing heeft in samenwerking met de regionale marketingorganisaties en in opdracht van 15 regiogemeenten het werk aan de (inter)nationale strategie 'Utrecht Region' voortgezet. Er is in aansluiting op de eerder opgestelde strategie een Marketingplan 2020-2021 opgesteld.
  • Voor het wandelroutenetwerk in de Kromme Rijnstreek is het ontwerp opgesteld. De borden zullen begin 2020 worden geplaatst. De beoogde oplevering is in april 2020.
  • Samen met de stichting ter Promotie van het Eiland van Schalkwijk hebben wij gewerkt aan de marketing en promotie van het Eiland van Schalkwijk. Dit heeft naast de promotie-uitingen op de website ondermeer de toeristische-recreatieve kaart 'Onthaasten op het Eiland van Schalkwijk' opgeleverd.
  • Met de VVV Kromme Rijnstreek en de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede is gestart met het meerjarige project 'Verhalen van de Kromme Rijnstreek'. De goed bezochte werkbijeenkomsten hebben geresulteerd in 5 verhaallijnen en een toolbox voor ondernemers met foto's, informatiekaarten en video's. Daarnaast zijn 14 'allianties' gesmeed: concrete samenwerkingsplannen.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

2.1

1

In 2019 is het definitieve ontwerp voor het netwerk opgesteld. Afronding van de realisatie zal in 2020 plaatsvinden.

Realisatie van een wandelroutenetwerk (bewegwijzering) in de Kromme Rijnstreek

2.2

1

De recreatievisie is uitgesteld naar 2020 omdat is besloten de visie te verbreden (ook op te stellen voor Kromme Rijngebied) en onderdeel te maken van de omgevingsvisie.

Opstellen beknopte recreatievisie voor het Eiland van Schalkwijk

ga terug