Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Wat hebben we bereikt?

Houten is een fietsstad. De unieke stedenbouwkundige structuur koppelt een hoog fietsgebruik aan goede bereikbaarheid voor het autoverkeer, een hoge verkeersveiligheid en een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen. De gemeente Houten wil graag haar koppositie als fietsvriendelijke stad handhaven en zich blijven positioneren als dé fietsstad van Nederland, ook internationaal. Hiervoor is het noodzakelijk om te blijven investeren in fietsvoorzieningen.Ook goede regionale fietsverbindingen zijn van belang, hierover voeren wij het gesprek met provincie, U10 en buurtgemeenten. Dankzij het lidmaatschap van de F10, een netwerk van gemeenten die een hoge ambitie ten aanzien van fietsen hebben, voeren wij ook op landelijk niveau overleg over fietsen en fietsbeleid.

Doelstellingen