Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Wat hebben we bereikt?

We streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto. Daarbij hoort een weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de autogebruikers en het goederenvervoer, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit. Ook in de spits willen we een acceptabele betrouwbare reistijd kunnen garanderen op de Rondweg. We zijn niet alleen vóór de fiets, maar ook vóór de auto. Afgelopen jaar is een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd naar de effecten van woningbouw voor mobiliteit. Verder is de afspraak gemaakt dat met Rijkswaterstaat het overleg wordt gevoerd over een volledige aansluiting op de A12.

Doelstellingen