Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Wat hebben we bereikt?

Om een alternatief te bieden voor het gebruik van de auto is het van belang dat we de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. Dit levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten, de mobiliteit van mensen die minder of geen gebruik maken van auto of fiets (sociale doelstelling van het openbaar vervoer voor doelgroepen als ouderen, jongeren en minder validen) en een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen.

In 2019 hebben we veel contact gezocht met de provincie, onder andere over het vervoerplan 2020 van U-OV. Voor Houten zijn de wijzigingen niet allemaal positief uitgevallen. Enkele lijnen rijden met een lagere frequentie of andere route. Positief zijn de eerste ervaringen met U Flex en de nieuwe bushalte bij de Loerickerstee. Vanuit het mobiliteitsonderzoek voor de ruimtelijke koers hebben wij ook het openbaar vervoernetwerk voor 2040 beschouwd, in aansluiting op het regionale toekomstbeeld OV dat in 2019 is vastgesteld.

Doelstellingen