Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 2: KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden

Doelstelling 2

KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2.1

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) (BBV)

Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

184kg

176kg*

130kg

131kg**

nnb

2.2

% Gescheiden huishoudelijk afval

Afdeling BOR

65%

65,5%*

74%

74%**

nnb

2.3

Aantal gestarte circulaire inkopen

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling / Staf

4

3

3

3

nnb

**Raming op basis van de resultaten van de maanden januari - juni 2018.

Betrokkenheid verbonden partijen
Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
De AVU werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten aan de verbetering van het milieu met betrekking tot afval. Daarbij wordt gestreefd naar het bereiken van een zo gunstig mogelijk effect, tegen zo laag mogelijke kosten. Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval (dus geen afval van bedrijven). De AVU doet dit door de organisatie en de regeling van transport, overslag, bewerking en verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Door het stimuleren van het beter scheiden van afval, in 2018 ingezet en doorgezet in 2019, is in 2019 zichtbaar geworden dat er minder restafval wordt aangeboden door de inwoners. Hierdoor hoefde het restafval in 2019 minder ingezameld te worden.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

2.1

1

Doorgeschoven naar 2020.

Een actieplan circulaire economie als onderdeel van het klimaatplan.

2.2

1

Doorgeschoven naar 2020. Begin 2020 verschijnt een landelijk rapport met de resultaten van proeven die in het land gehouden zijn.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor afvalscheiding bij hoogbouw.

2.3

3

SUEZ is van plan om een nieuwe methode uit te proberen. Wij hebben aangegeven daar aan mee te willen doen.

De inzameling en verwerking van luiers uitbreiden en verbeteren.

2.4

3

In 2019 zijn wij begonnen met het gescheiden  inzamelen en laten recyclen van matrassen. In 2020 gaan wij aan de slag met de toenemende stroom bezoekers. Daarnaast wordt onderzocht of het scheidingsstation zelf uitgebreid kan worden waarmee de bezoekers sneller hun afval kunnen storten.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor aanpassingen aan het afvalscheidingsstation, zowel fysiek als in dienstverlening, voor de steeds groter worden stroom bezoekers en het toenemende aantal verschillende afvalstromen (zoals matrassen en/of tapijt).

ga terug