Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

Cultuur speelt een belangrijke rol bij het vormen van een sterke basis in de samenleving. Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van jong tot oud, ontmoeting, identiteit en het zichtbaar maken van de rijke Houtense leefomgeving. Bij de nieuwe cultuurvisie is de waarde van cultuur voor de Houtense samenleving het uitgangspunt.

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van het uitwerken en doorontwikkelen van een aantal belangrijke punten uit de cultuurvisie. Denk hierbij aan het stimuleren van het actief deelnemen aan cultuur door de Houtense jeugd, het inzicht krijgen in de cultuurdeelname van volwassenen en het inzetten van cultuur bij de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.

Doelstellingen