Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

In 2019 is de Houtense Werktafel doorontwikkeld. De medewerkers van WIL die verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening op het gebied van werk, werken samen met de matchmakers van de Houtense Werktafel in het gemeentehuis van Houten. Zo is er één dienstverlening op het gebied van werk voor alle inwoners van Houten; de dienstverlening van de Houtense Werktafel. Er werden intensief gesprekken gevoerd met alle inwoners met een uitkering en/of met een vraag naar meer meedoen in de samenleving. In het najaar van 2019 zijn de gesprekken gestart met de inwoners met een uitkering waar al lang geen contact meer was geweest. Het gaat om een groep van 240 inwoners die ontheven waren van de arbeidsverplichting. In 2019 zijn 40 inwoners daarvan gesproken en is in kaart gebracht wat hun mogelijkheden zijn. Sommige inwoners hadden al een vrijwilligersplek en dat was het maximaal haalbare. Voor ongeveer 10 inwoners van de 40 inwoners was het maximaal haalbare nog niet gehaald. Deze inwoners worden begeleid om dit wel voor elkaar te krijgen. In 2020 worden de overige 200 inwoners gesproken en wordt geprobeerd om alle inwoners hun eigen capaciteiten te laten benutten.

In 2019 is er geïnvesteerd in de samenwerking met het Sociaal Team en organisaties als Lister, van Houten&co en Stichting Leergeld. Voor alle partijen is er duidelijkheid gecreëerd  rondom verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt er zodanig samengewerkt dat alle partijen, met hun eigen expertise, de juiste taken uitvoeren. De organisaties hebben elkaar beter weten te vinden in 2019 en zo zijn er duidelijkere afspraken op papier gezet waardoor de inwoner ook weet met welke vraag men bij welke organisatie terecht kan. Tevens wordt er door de professionals van de verschillende organisaties vaker contact gezocht, zodat de inwoners een oplossing krijgen die door alle professionals waarmee zij te maken hebben wordt onderschreven.

De pilot voor volledige ontschotte dienstverlening vanuit eigen regie van de inwoner: "de Houtense Werkplaats", die in 2019 had moeten starten, is niet gestart. Wel zijn alle voorbereidingen getroffen zodat de Houtense Werkplaats begin 2020 kan worden gestart. De Hogeschool Utrecht heeft in 2019 meegedacht over de inrichting hiervan. Tevens heeft deelname aan het Europese project CoSIE ervoor gezorgd dat we pilots zijn gestart waarin we dienstverlening voor de Houtense inwoners hebben verbeterd. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een inlooploket voor Eritrese statushouders voor al hun vragen rondom werk en inkomen. Dit is een van de projecten die een betere match tot stand moet brengen tussen werkzoekenden en werkgevers.

In 2019 is er ook een nieuwe projectleider gestart bij de Houtense Werktafel. Deze heeft eerst intern ervoor gezorgd dat alle medewerkers meer klanten zijn gaan spreken en dat de dienstverlening beter op elkaar aansluit. Hierbij zijn ook een aantal projecten tot stand gekomen met ondernemers in Houten om zo een match tot stand te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het Brede Bos, samenwerking met SVO voor opleiding werken in de Horeca en trainingen in samenwerking met Brugzit waardoor statushouders de volgende stap kunnen maken richting betaald werk. Daarbij zijn de plaatsingen op betaald en onbetaald werk voor de inwoners van Houten doorgegaan en presteert Houten ten opzichte van regiogemeentes hier nog steeds bovengemiddeld goed.

Doelstellingen