Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

Het vangnet dat wij bieden ondersteunt mensen, zodat ze zelf kunnen werken aan het verbeteren van hun perspectief. Met het aanbod van schuldhulpverlening door WIL en begeleiding door lokale ketenpartners zijn inwoners ondersteund. Het gemiddelde schuldbedrag is het laatste jaar sterk gedaald. Deelname aan sport en cultuur door volwassenen en kinderen is toegenomen, o.a. door meer gebruik van de U-Pas en inzet Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Doelstellingen